Friluftsmuseerna

FRI är de svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation

Ett friluftsmuseum är ett utomhusmuseum som syftar till att i helt eller delvis rekonstruerade miljöer ge
upplevelser och kunskaper om historia och om samspelet mellan människan och naturen.

På ett friluftsmuseum får besökaren lära sig om allmogens liv och leverne, boendesituationer på landet och i staden,
och seder och bruk. Det erbjuds kunskapsbaserade upplevelser presenterade i autentiska och trovärdiga miljöer. Etnologen/folkloristen har en viktig roll på ett friluftsmuseum, inte minst i den pedagogiska verksamheten. Inomhus-
och utomhusmiljöerna får liv under visningar då de med hjälp av pedagogen befolkas av människor, från det mindre bemedlade samhällsskiktet till de rikare bönderna.

Varje år hålls det årliga FRI-mötet där aktuella frågor diskuteras och det finns möjligheter för kollegialt utbyte.
Läs mer under fliken FRI-möte.

Rulla till toppen