Hem

FRI är de svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation.  Ett friluftsmuseum är ett utomhusmuseum, som syftar till att i helt eller delvis  rekonstruerade miljöer ge upplevelser och kunskaper om historia och om samspelet mellan människan och naturen.

Varje år hålls det årliga FRI-mötet där aktuella frågor diskuteras och det finns möjligheter för kollegialt utbyte. Årets möte, som skulle ha hållits 3-4 september på Skansen i Stockholm är tyvärr framflyttat till september 2021 pga rådande läge.

Årsmötet hålls den 4 september 2020 kl 15.00 i digital form. LÄS MER HÄR!